Setkání a jednání pracovní skupiny 3K platformy pokračují

3K PLATFORMA

Pracovní skupina se v rámci 3K platformy opětovně sešla nad dalšími kroky k marketingové strategii na období 2019 - 2023 v příjemném prostředí Letoviska Studánka dne 9. dubna. Důležitým úkolem pracovní skupiny bylo připravit podklady pro projednání marketingové strategie a jejího nového tématu výkonnými orgány destinační společnosti.

Nová marketingová strategie včetně ojedinělého tématu významně posune turistickou oblast Orlických hor a Podorlicka, a to v jejím dalším rozvoji, tak také ve vnímání této oblasti v očích odborníků na turistický ruch a v neposlední řadě také ve vnímání regionu turisty.

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko bude 21. dubna slavit již 10-ti leté výročí od svého založení, kdy celkem 21 členů z řad měst, obcí, svazků a podnikatelů podepsalo zakladatelskou smlouvu a následně bylo zájmové sdružení Orlické hory a Podorlicko ke dni 5.5.2009 zaregistrováno. Do dalšího období činnosti by se tak vydala destinační společnost novým směrem s ojedinělým tématem.  

Ředitelka Michaela Vaňková s manažerkou Michaelou Jankovou připravila dle zadání z posledního jednání pracovní skupiny prezentaci, ve které se promítá společné pojmenování turistické oblasti – pohoda, klid, vychutnávání si, spojená s pojmy zastav se, vnímej, prožívej. Tato prezentace bude zpracována na video, které bude představeno nejvyššímu výkonnému orgánu destinační společnosti a to členům Valné hromady již 16. dubna na společném jednání v Kodymově národním domě v Opočně. 

Aktivita je realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje.