V měsíci září se sešla dozorčí rada, správní rada i valná hromada OHP

Letošní první dozorčí rada se sešla na Městském úřadě v Rychnově nad Kněžnou 15. září 2020. Její členové zde prostudovali plnění usnesení orgánů OHP, kontrolu hospodaření, účetní závěrku roku 2019 a audit účetní závěrky stejně jako financování a rozpočet roku 2020.

O půl hodiny později na stejném místě započala čtvrtá správní rada roku 2020. Zde se projednávalo plnění rozpočtu v současném roce i probíhající online kampaň v duchu Slowdestination. Stejně tak vzhledem k situaci nutné prodloužení probíhajících česko-polských projektů, činnost OHP právě v oblasti projektových aktivit a další provozní záležitosti kanceláře.

Valná hromada destinační společnosti proběhla dne 24.9.2020. Členové z řad obcí a měst, zástupci svazků obcí i významní podnikatelé cestovního ruchu regionu Orlických hor a Podorlicka, kteří stojí za podporou a ucelenou propagací naší turistické oblasti, zasedli ke svému jednání v kulturním centru L’Art v Lanškrouně.

Jelikož se jednalo o letošní první valnou hromadu prvním bodem programu bylo schválení výroční zprávy a hospodaření za rok 2019, včetně uskutečnivšího se auditu. Poté se přešlo k plánu činnosti na rok 2020, marketingovým aktivitám a plnění rozpočtu, cash-flow i stavu rezervního fondu. Důležitou částí bylo zhodnocení probíhající online kampaně v duchu Slowdestination, ukázka jejího grafického zpracování, využití k ní zpracované kreativní platformy i dosahy kampaně. Dále ředitelka společnosti Michaela Vaňková objasnila projektovou aktivitu OHP, tedy česko-polské projekty i krajské dotace. Oba česko-polské projekty musely být vzhledem k pandemii prodlouženy. V rámci projektu Žijeme spolu letos v únoru proběhl workshop pro regionální producenty, v září se podařilo dokončit kurzy polského jazyka i odjet další tři exkurze pro studenty OA a SOŠ cestovního ruchu. Hrady a zámky nás spojují pokračovaly tiskem samolepek a výrobou mapy tohoto produktu. Schválen byl také vstup do spolku STO, z. s. – tedy Sdružení turistických oblastí a podány byly další informace k Centrále cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s. Nechyběla ani poznámka o statistikách, zpracovávaných agenturou CzechTourism i nabídka aplikace Na kole i pěšky. Závěrem byl představen nový zástupce společnosti EYWAN na valné hromadě i správní radě a oznámeno ukončení členství Adventure Deštné kvůli reorganizaci. To vstoupí od nového roku do DSOHP jako Deštenský spolek.