Cestování dostupné všem - granty pro poskytovatele služeb a obce

 Vážení poskytovatelé služeb v oblasti cestovního ruchu, vážení podnikatelé a starostové obcí,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 1. kola výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015 v podprogramu Cestování dostupné všem.

Termín pro příjem žádostí na podatelně MMR ČR: od 5. 1. 2015 do 12. 2. 2015 do 16 hod.
Podporované oblasti v podprogramu CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM:

1) Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.

2) Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras).

3) Zavedení/zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.

4) Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel.

Vymezení příjemce dotace:
  • podnikatelský subjekt, který musí splňovat tyto podmínky:

1)       právnická (zapsaná ve veřejném rejstříku) nebo fyzická osoba provozující živnost dle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, případně jiného předpisu;

2)       podnikatelský subjekt musí prokázat min. 2letou podnikatelskou činnost, prokázat finanční zdraví a další požadavky vyplývající z dokumentu Zásady pro žadatele

  • obec (vyjma statutárního města)

Poznámka: finanční zdraví znamená m.j. kladný hospodářský výsledek a kladný daňový základ v každém ze dvou minulých (uzavřených) let a vypořádané závazky vůči státu i pojišťovnám.

Výše dotace: Max. 50 % podíl uznatelných výdajů z celkového rozpočtu akce, zbytek tvoří vlastní zdroje žadatele.
Finanční rozsah celkových výdajů akce:

minimální výše celkových výdajů je 250 tis. Kč (pro oblast podpory 1 - 3, pro oblast podpory 4 není určena), maximální výše celkových výdajů je 5 mil. Kč pro oblast podpory 1 - 3 a10 mil. Kč pro oblast podpory 4.

Podrobné informace o podprogramu jsou uvedeny v příslušné „Výzvě 2015“ a v příslušných „Zásadách pro žadatele 2015“, které jsou zveřejněny na internetové adrese www.mmr.cz, pod záložkou Cestovní ruch/Dotace a programy/Národní program podpory cestovního ruchu (2010 - 2015)/Rok 2015 - Podprogram Cestování dostupné všem.

Při rychlém jednání a dostupnosti podkladů i příloh je i tento krátký termín udržitelný. Jste-li rozhodnuti a máte-li záměr splňující podmínky podpory, jsme připraveni s finalizací žádosti pomoci.

S pozdravem

RNDr. Renata Šedová, jednatelka                                               Pavel Neumeister, projektový manažer

+ 420 603 956 870, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                            +420 728 954 076,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

OHGS s.r.o.
17.listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
Spojovatelka VoIP: +420 465 526 075