Certifikát CzechSpecials

Logo CzechSpecialsProč se zajímat o certifikát Czech Specials

Pokud vaříte českou kuchyni a jste si jisti vysokou kvalitou svých služeb, máte jedinečnou  příležitost přihlásit se do projektu Czech Specials aneb Ochutnejte Českou republiku. Označení logem Czech Specials přináší restauraci jen samé výhody. Nejen v podobě širokého spektra propagačních materiálů, ale zejména mediální podpory.

Každá z certifikovaných restaurací musí splňovat certifikační kritéria, které návštěvníkům zaručí kvalitu nabízených pokrmů a služeb. Na druhou stranu je restauracím umožněna volnost ve vytváření pokrmů dle vlastní inspirace.

Cílem je zatraktivnit turistické destinace (regiony) a představit je prostřednictvím kulinářských specialit, jak zahraničním, tak i domácím turistům.
V současné době má projekt Czech Specials v ČR téměř 350 certifikovaných restaurací.

Výhody certifikace

Hlavními marketingovými nástroji pro propagaci v tuzemsku i v zahraničí je webový portál www.czechspecials.cz, www.ochutnejtecr.cz. Nezanedbatelný prostor bude vyhrazen pro prezentace stravovacích zařízení přihlášených do projektu (fotografie, kontakt, mapa, odkaz na stránky). Podpora tohoto portálu bude zajištěna prostřednictvím pilotních komunikačních kanálu agentury – turistickým portálem www.kudyznudy.cz, profesním portálem www.CzechTourism.cz a řadou mediálních aktivit (jour fixy, press konference) prostřednictvím zahraničních zastoupení CzechTourismu v zahraničí.

Značka Czech Specials a Ochutnejte Českou republiku bude komunikována také v reklamních kampaních agentury CzechTourism v České republice a v Evropě v letech 2010–2013. Součástí marketingové strategie bude propagace tištěných propagačních materiálů – brožur a katalogů ve stěžejních světových jazykových mutacích. Databáze subjektů bude sloužit jako zdroj pro organizování cest odborné veřejnosti do Česka. Projekt podpoří řada prezentačních akcí a veletrhů v regionech ČR a v zemích sousedících s Českou republikou.

Aktivity pro rok 2012

V roce 2012 bude certifikace a komunikace projektu kontinuálně pokračovat a uvažuje se také o rozšíření Czech Specials do zahraničí. Posílí se především celkové PR projektu a česká gastronomie se mnohem intenzivněji propojí se všemi produkty cestovního ruchu, na které se CzechTourism v roce 2012 zaměří.

Partnery projektu jsou: AHR ČR, AKC ČR, JLV (jídelní a lůžkové vozy – česká gastronomie na kolejích) a společnost MauMau. S panem Maurerem spolupracujeme na Grand restaurant festivalu, na Prague Food Festivalu a v rámci Maurerova výběru (jeden ze symbolů, kterými může restaurace disponovat je nově také logo Czech Specials, pokud je uvedená restaurace do projektu zapojena).

Projekt CS je komunikován prostřednictvím TV (Toulavá kamera Ochutnává Česko – letos se opět na léto chystá), rádií (Radiožurnál, Impulz), tiskovin (odborných – např. COT, TTG), ale také pro laickou veřejnost. Je oblíbenou součástí prezentace CzechTourism na veletrzích nebo prostřednictvím zahraničních zastoupení na nejrůznějších zahraničních gatroakcích (Salon de Gourmets - Madrid, Taste of London, ...).

Webové stránky projektu jsou www.czechspecials.cz popř. www.czechspecials.com – letos se stanou součástí www.czechtourism.com (původní www adresa však zůstane), od čehož si slibujeme zvýšení atraktivity stránek, začlenění interaktivní složky (rezervační formulář, online kuchyně...), zvýšení návštěvnosti a rozšíření jaz. mutací.

Potvrzené gastronomické akce v roce 2012, kde bude probíhat propagace Czech Specials:

  •     Grand restaurant festival  15.1. – 15.2. 2012
  •     Prague Food festival  25.5. – 27. 5. 2012
  •     Mikulov Gourmet Festival 2012 31.5. – 3.6. 2012
  •     Taste of London  21.6. – 24. 6. 2012
  •     Toulavá kamera vychutnává Česko červenec – srpen 2012
  •     IKA – Culinary Olympics 2012, Erfurt 5.10. – 10.10. 2012
  •     Maurerův výběr 1.12. 2012
  •     a mnohé další

Postup získání certifikátu

Restaurace, které se do projektu zapojí, a splní všechna požadovaná kritéria, budou označeny značkou Czech Specials.

Certifikace je vždy na 3 roky - tedy nyní aktuálně na období 2012 - 2014, poplatek je ve vztahu k medializaci a marketingové podpoře projektu agenturou CzechTourism a partnery projektu nepatrný - pro nečleny AKC ČR nebo AHR ČR činí 3 tis. Kč, pro členy některé z těchto asociací 1,5 tis. Kč (což je zhruba 40 Kč/měsíc).

Podrobný popis postupu pro získání certifikátu naleznete na adrese www.czechspecials.cz
Pro podávání žádostí o certifikát bude pro žadatele výhradně určen elektronický formulář dostupný na adrese www.czechspecials.cz/zadost-o-certifikaci.