Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko se připravuje na jarní volby

V úterý 3. 2. 2015 proběhlo první setkání členů destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko v novém roce a zároveň první zasedání jejich orgánů, a tedy správní a dozorčí rady.

Destinační společnost byla založena bezmála před 6 lety za účelem propagace regionu Orlických hor a Podorlicka a vzájemné spolupráce samosprávy a podnikatelů. Od té doby přinesla společnost prostřednictvím společných projektů téměř 20 mil. Kč, které dopomáhají k tomu, aby si lidé pro svou tuzemskou dovolenou vybírali právě Orlické hory a Podorlicko a ty tak mohly konkurovat ostatním českým destinacím.

„ Současné orgány společnosti pracují konstantně od roku 2011 a na jaře roku 2015 jim vyprší mandát. Dnes jsme se sešli na hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou především proto, abychom si přátelsky pohovořili o tom, zda mají členové valné hromady chuť a zájem obsadit tyto pozice od roku 2015 na další 4 roky. Těší mě, že jsem ze strany kolegů zaznamenal zájem pracovat ve správní i dozorčí radě. Je to pro mne znamení, že naše destinační společnost je živou a zajímavou organizací a její členové neberou práci v ní jako zátěž ke svým stávajícím pozicím. Správní rada doposud byla a myslím, že dále bude z poloviny obsazena členy samosprávy a z poloviny členy soukromého sektoru.“ Sdělil nám současný předseda správní rady a zároveň starosta Letohradu, pan Petr Fiala, kterého členská základna vyzvala k pokračování ve funkci předsedy, ve které je od založení společnosti v roce 2009. Místopředsedkyní by se měla stát místostarostka Rychnova nad Kněžnou, paní Jana Drejslová.

Volební valná hromada společnosti zasedne 28. dubna 2015 v České Třebové k výročí 6. let od vzniku tohoto sdružení.