Prezentace turistické nabídky Orlických hor a Podorlicka na CIHELNĚ 2017 v Králíkách

V Králíkách a jejich okolí proběhla ve dnech18. až 20. srpna 2017 tradiční vzpomínková akce Cihelna 2017, která každoročně přibližuje široké veřejnosti téma obrany státu kdysi a dnes, vojenskou historii a vojenskou techniku z minulého století i ze současnosti. Letos proběhl jubilejní 20. ročník, který se zaměřil na rok 1945 a konec 2. světové války, a opět připravil velkou podívanou s dynamickými ukázkami na bojišti i ve vzdušném prostoru. Hlavním bodem programu byly bojové ukázky v režii vojensko-historických klubů, prezentace Armády ČR včetně vzdušných sil, integrovaného záchranného systému, Policie ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, výstava vojenské historické i nejmodernější techniky a mnoho dalšího. V rámci historických ukázek se diváci tentokrát přenesli do oblastí Vyškovska v roce 1945, které před 72 lety osvobozuje Rudá armáda. K vidění bylo na 40 kusů historické vojenské techniky, vč. té nejtěžší a na 200 dobově uniformovaných bojovníků.

Akci navštívilo i letos na tisíce návštěvníků, loni se akce zúčastnilo 20 000 návštěvníků. DS OHP prezentovalo rozmanitou nabídku celé turistické oblasti Orlických hor a Podorlicka v sobotu 19.8., a to společně se sousední destinací Králický Sněžník o.p.s. U stánku se zastavovali všechny generace, z velké části především z oblasti celých východních Čech, ale v nemalé míře také z okolí Brna, jižní Moravy, Ostravska, Plzeňska, jižních Čech nebo Prahy. Nechyběli pravidelní návštěvníci akce, kteří získávali další tipy na turistické atraktivity a nová místa v Orlických horách a Podorlicku, kterou vnímají jako klidovou destinaci (pozn. zájem o méně turisticky vytížené lokality, doporučené trasy apod.). Zájem byl přirozeně o vojenskou tematiku (objekty i naučné stezky), tradičně o turistické mapy a cyklomapy, ale také o tipy na pěší a cykloturistiku, tipy na rozhledny a místa vyhlídek, doporučené cyklovýlety, turistické a vycházkové okruhy měst a obcí, včetně tipů kam s dětmi. Pro třetinu návštěvníků stánku DS OHP byla oblast Orlických hor a Podorlicka zcela novou a neobjevenou destinací, znali jen některá města, často spojená s místem vojenské služby, školních výletů či prázdninových táborů. Zájem byl rovněž o představení destinace jako celku s doporučením na top místa destinace, která by rozhodně návštěvník neměl minout. Mezi návštěvníky stánku DS OHP však byli i tací, kteří destinaci naopak velmi dobře znali a do regionu se každoročně vracejí, a to nejen díky fenoménu pevnostní turistiky. Zaujala ilustrativní mapa s turistickými atraktivitami destinace, poptávka byla po souhrnném image materiálu destinace.

Hlavním pořadatelem akce je město Králíky, Armáda ČR a ARMYFORT s.r.o. – provozovatel Vojenského muzea Králíky. Do akce se aktivně zapojují muzea v Králické pevnostní oblasti a kluby vojenské historie z celé ČR. Akci podpořil Pardubický kraj a řada dalších subjektů, osobní záštitu na akci převzal hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický.