Destinační společnost připravuje vydání nové tiskoviny na téma kulturního turismu!

Brožura pod názvem Cesty za historií a kulturou je další ze série image propagačních materiálů v edici DS Orlické hory a Podorlicko.

Reaguje nejen na bohatou nabídku celé turistické oblasti, ale také na dlouhodobě podporované marketingové téma kulturního turismu, komunikované na národní úrovni. Tiskovina provede návštěvníky po těch nejzajímavějších kulturních místech a památkách, od hradů a zámků, přes poutní místa, židovské památky, zajímavá muzea, skanzeny a řemeslné dílny až po významné osobnosti či kulturní akce v regionu.

Jeho distribuce bude probíhat začátkem prosince, a to v síti informačních center a u vybraných poskytovatelů služeb v regionu. Zájemci budou moci propagační materiál získat také na veletrzích cestovního ruchu či propagačních akcích, kterých se DS OHP tradičně účastní. K dispozici bude zdarma.

Vydání propagačního materiálu je realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje, a to v rámci projektu „Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu Orlické hory a Podorlicko 2017“.