Tradiční setkání TIC regionu před zimní sezónou 2017

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko pořádá za podpory Pardubického kraje již tradiční workshop pro informační centra z území destinace před zimní sezónou, který se bude konat dne 14. 12. 2017 od 8 hodin na Rampuši.

Pravidelně dvakrát ročně, vždy před hlavní zimní a letní sezónou, se schází za účelem zefektivnění společné propagace turistické oblasti Orlických hor a Podorlicka zástupci všech informačních center regionu.

Podrobnosti k workshopu včetně programu najdete zde.