Redaktoři celostátních médií poznávali Českou Loiru!

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko ve spolupráci s Agenturou CzechTourism uspořádala další z oblíbených press tripů, poznávacích a inspirativních cest pro redaktory celostátních médií, kterým tentokrát představila perlu Podorlicka, a to Zámky na Orlici-Českou Loiru. Tento klíčový produkt destinace na poli kulturního turismu se pyšní od loňského roku i titulem Excelentní evropská destinace. Cílem pořádaného press tripu tak bylo seznámit vybraná česká a slovenská média z řad deníků i lifestylu, tištěných i internetových médií, s rozmanitou nabídkou turistických atraktivit, zážitků a dalších služeb tohoto výjimečného produktu, kde lze velmi příjemně, aktivně, s poznáním i relaxací strávit několikadenní pobyt i dovolenou. Redaktory zde zaujali i místní lidé, majitelé a provozovatelé atraktivit a služeb, a jejich příběhy. Zároveň si vyzkoušeli kvalitu nabízených služeb. Z destinace odjeli nadšení!

V rámci 3-denního putování po České Loiře redaktoři postupně navštívili všechny zámky a hrady v údolí řeky Divoké Orlice, ale poznali i některé z dalších doprovodných služeb a atraktivit, které lze k poznávání historických památek pro odlehčení nakombinovat. Ať je to již exkurze či posezení v Řemeslném pivovaru Clock, výhled z rozhledny na Vrbici, atmosféra poutního místa Homol nebo příjemné osvěžení v zámeckých kavárnách a restauracích. Zavítali však i na domácí kuchyni paní Hynkové do penzionu Zátiší v Liticích nebo na vyhlášené gastrozážitky do Hostince U Hubálků v Kostelecké Lhotě. K putování po šlechtických sídlech patřilo i stylové ubytování na zámku v Potštejně.

Na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí je provedl přímo pan hrabě František Kinský a neminuli ani Toniovu zámeckou restauraci, kterou provozuje jeho syn Kristian. Rovněž tak na zámku v Potštejně na redaktory čekali majitelé zámku, Lenka a Zdeněk Nováčkovi. Zámkem je však provedla služebná Dorka, která se neostýchala vzít je rovnou do ložnice k choré paní hraběnce Harbuval Chamaré! Redaktoři se tak živě seznámili s novou koncepcí hraných kostýmovaných prohlídek na téma Hraběnčiny šaty, které jsou připravené na letošní letní sezónu. Návštěvu Potštejna, významného letoviska a v minulosti také vzdušných lázní, zpestřil rovněž výšlap Křížovou cestou na hrad Potštejn, se kterým je seznámil starosta obce Petr Dostál se svou ženou a kastelánkou Ivanou.

V rámci cesty po hradech a zámcích kolem Orlice vystoupali také na hrad Litice, kde je vtáhl do historie hradu kastelán Dalibor Urban. I na zámku v Doudlebách je přivítal pokračovatel šlechtického rodu, a to Petr Dujka, syn Eleonory Dujkové, rozené Litic-Bubna. Ten je seznámil nejen se zámkem, který je perlou renesance, ale také Babiččiným dvorečkem s hospodářskými zvířaty a rozsáhlou expozicí Muzea přírodovědy. Poslední zámeckou zastávkou byl zámek Častolovice, kde se po zhlédnutí zámeckých interiérů prošli společně s kastelánem Zdeňkem Bachmanem oblíbeným Zámeckým zvěřincem s krmením zvířat a zámeckým parkem s oborou s jeleny a bílými daňky, vodní a růžovou zahradou.

Press trip „Zámky na Orlici-Česká Loira“, který představil významný nadregionální produkt České republiky v oblasti kulturního turismu a zároveň Excelentní evropskou destinaci roku 2017, se konal v termínu 25.-27.5.2018 za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj a Agentury CzechTourism.