Orlické hory a Podorlicko tvoří novou Marketingovou strategii na období 2019 - 2023

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko ve spolupráci s firmou Travelbakers tento rok aktivně připravuje nový strategický model marketingové komunikace této největší turistické oblasti ve východních Čechách. Cílem je co nejlépe využít potenciálu destinace, odlišit se od jiných sousedních a konkurenčních destinací, vymezit si své specifické místo na domácím trhu a rovněž reagovat na nové trendy a potřeby návštěvníků. Jednou z klíčových aktivit bylo i uspořádání kulatého stolu za účasti hlavních aktérů zájmového území, na kterém nechyběli ani zástupci z Královéhradeckého a Pardubického kraje, jíž je oblast součástí.

Společné diskuzní setkání, kterého se zúčastnili zástupci obcí a měst, podnikatelé a pracovníci turistických informačních center, se konalo 13. 9. 2018 v Měšťanském pivovaru Hylváty v Ústí nad Orlicí. Sešlo se na 30 patriotů regionu, kteří se podělili o to, jak vnímají svou domovskou destinaci a co je její největší potenciál, silné i slabé stránky. Naprostá shoda panovala v případě diskuze na téma image turistické oblasti, a to jako klidné a dosud stále neobjevené destinace. Mezi silnými stránkami byly vyzdviženy jak vlastní klíčové produkty destinace, jako jsou Zámky na Orlici a výjimečná koncentrace šlechtických sídel v podhůří vůbec nebo vojenské památky, tak rozmanitost turistických atraktivit, které umožňují návštěvníkům prodloužit si pobyt v destinaci nebo motivují k opakování návštěvy regionu. Jako jedna z nejslabších stránek byla hodnocena dopravní dostupnost (zejm. chybějící dálnice či rychlostní komunikace) a také tranzitní na místo cílové pozice destinace na trhu cestovního ruchu. Diskutován byl i návrh na nový slogan destinace ZASTAV SE-VNÍMEJ-PROŽÍVEJ, který využívá atmosféry i potenciálu turistické nabídky destinace.

Koncem léta proběhlo také dotazníkové šetření, které je k dispozici ke stažení níže.

O nově vytvořené strategii budou jednat členové destinační společnosti na Valné hromadě 4. 12. 2018 s tím, že naplňování vize, cílů a opatření nové strategie je plánováno od ledna roku 2019.

Marketingová strategie je realizována za finanční podpory Pardubického a Královéhradeckého kraje.