V Dobrušce zasedla Valná hromada Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko

Členové z řad obcí a měst, zástupci svazků obcí i významní podnikatelé cestovního ruchu regionu Orlických hor a Podorlicka, kteří stojí za podporou a ucelenou propagací turistické oblasti Orlických hor a Podorlicka, zasedli ke svému jednání v úterý 10. prosince 2019 ve Společenském centru Kino 70 v Dobrušce.

Bylo zde shrnuto hospodaření společnosti v letošním roce a také aktivity, které vyvíjela. Marketingová komunikace se nadále rozvíjela podle nové strategie ve smyslu Slow Destination. Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko (dále jen „OHP“) se účastnila mnoha venkovních prezentačních akcí ať už ve svém regionu (Tavení skla dřevem v Deštném v Orlických horách, Poznej svého farmáře na rodinné farmě Sokol na Rampuši apod.) i mimo něj (8. litomyšlská lázeňská sezona, Den vody v Hradci Králové, Svátky papíru v lázních Dušníky v Polsku apod.). Jako tradičně vydala Turistické noviny OHP a spolupracovala na tvorbě Turistických novin Východních Čech. Proběhlo také několik presstripů – pro celostátní média v Deštném v Orlických horách, či presstrip pro rakouské, německé a švýcarské novináře po Zámcích na Orlici.

V rámci probíhajícího česko-polského projektu Žijeme spolu bylo uskutečněno 6 poznávacích výjezdů pro studenty cestovního ruchu a 7 kurzů polštiny pro pracovníky TIC, členy a partnery OHP. V těchto aktivitách se bude nadále pokračovat i v následujícím roce. Taktéž byly vydány dvě tiskoviny – brožura o partnerech projektu a Kalendář akcí. V letošním roce proběhly přípravné práce k novému česko-polskému projektu Hrady a zámky nás spojují, jehož hlavní část bude realizována v následujících letech.

Členové Valné hromady OHP byli také seznámeni s návrhem rozpočtu a předpokládanými aktivitami roku 2020, který byl schválen.

Neméně důležitou částí bylo jednání o členství OHP v nově vznikající krajské destinační společnosti, jež bude vystupovat pod názvem Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s. (dále jen „CCRK“). Vstup OHP, jako zakládajícího člena CCRK, byl valnou hromadou rovněž schválen.

Závěrem byla sdělena skvělá zpráva o skutečnosti, že město Ústí nad Orlicí na svém jednání zastupitelstva schválilo přímý vstup města do OHP.