Zámky na Orlici – Česká Loira zaujala novinářku německého časopisu Die Zeit

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko ve spolupráci se zahraničním zastoupením Agentury CzechTourism v Německu  a Královéhradeckým krajem uspořádala ve dnech 6. - 9. 8. 2020 press trip pro německou novinářku časopisu Die Zeit Anju Rützel, které představila perlu Podorlicka, a to Zámky na Orlici-Českou Loiru. Tento klíčový produkt destinace na poli kulturního turismu se pyšní od roku 2017 titulem Excelentní evropská destinace. Cílem pořádaného individuálního press tripu bylo představit německým turistům rozmanitou nabídku turistických atraktivit, zážitků a dalších služeb tohoto výjimečného produktu, kde lze velmi příjemně, aktivně, s poznáním i relaxací strávit několikadenní pobyt i dovolenou. Novinářku, která má velice ráda historii šlechtických rodů nejvíce zaujalo osobní setkání s majiteli šlechtických sídel a jejich příběhy, ale také další provozovatelé atraktivit a služeb, které jsou úzce provázány s produktem Zámky na Orlici.  

V rámci putování po České Loiře redaktorka postupně navštívila zámky a hrady v údolí řeky Divoké Orlice, ale poznala i některé z dalších doprovodných služeb a atraktivit, jež lze s poznáváním historických památek pro odlehčení nakombinovat. Novinářka svoji cestu započala na zámku Častolovice, kde poobědvala na nádvoří v zámecké kavárně a poté se vydala na prohlídku interiérů zámku. Doprovodila ji paní tlumočnice PhDr. Alena Adlafová, CSc., která po celou dobu press tripu zajišťovala tlumočení. Po prohlídce interiérů se setkala Anja Rützel v soukromých prostorách zámku s představitelem rodiny Sternbergových, vnukem Diany Phipps Sternbergové – Henrym Seilern und Aspangem. Po příjemném rozhovoru s Henrym se německá novinářka společně s kastelánem zámku Zdeňkem Bachmanem prošla oblíbeným Zámeckým zvěřincem s krmením zvířat, zámeckým parkem s oborou s jeleny a bílými daňky a vodní i růžovou zahradou kolem rybníku s Altánem Gloriet. Poté zamířila Anja Rützel do Rychnova nad Kněžnou, kde pro ni bylo zajištěno ubytování v apartmá April hotelu Panorama. Další den navštívila novinářka Potštejn, významné letovisko, které bylo v minulosti vzdušnými lázněmi. První kroky novinářky vedli k informačnímu centru, jež je otevřeno 7 dní v týdnu. Prošla se Lipovou alejí podél řeky Divoké Orlice s dvěma místy, které nabízejí osvěžení v horkých dnech. Poté se vydala po Křížové cestě na dominantu obce – hrad Potštejn. Tam se potkala se starostou obce Petrem Dostálem, jenž zodpověděl novinářce všechny dotazy související s provozem této památky. Rovněž na zámku v Potštejně se novinářka po komentované prohlídce setkala v zámecké kavárně s majitelem barokního skvostu Zdeňkem Nováčkem. Po příjemné setkání a rozhovoru s majiteli historických sídel obce Potštejn nemohla chybět návštěva v Řemeslném pivovaru Clock s ochutnávkou místního piva a příjemným posezením, které zakončilo tento krásný den v původním lázeňském městečku. Cestou na večeři, jež byla naplánována v Kostelecké Lhotě v Hostinci U Hubálků se novinářka zastavila na poutním místě Homol, které má svoji nezapomenutelnou atmosféru Genius Loci. Další den započal ve městě Kostelec nad Orlicí u řeky Divoké Orlice, která je vyhlášeným rájem vodáků. Místo u mostu je nástupním místem vodáků i výbornou zastávkou, kde je možné se občerstvit v místní „hospůdce Vodárna“. Poté novinářka zamířila na další ze zámků produktu Zámky na Orlici – Nového zámku Kostelec nad Orlicí. Po cestě z parkoviště přes zámecký park měla novinářka možnost spatřit Františka Kinského, majitele zámku a starostu města v jedné osobě, v poloze oddávajícího při právě probíhajícím svatebním obřadu pod dvousetletým platanem. František Kinský přivítal novinářku v Toniově zámecké restauraci, kterou provozuje jeho syn Kristian a osobně ji provedl po svém rodném sídle Novém zámku v Kostelci nad Orlicí. Tečkou tohoto dne byl více než zajímavý rozhovor, na nějž se novinářka velice těšila. Poslední den Anja Rützel navštívila zámek v Doudlebách, kde ji přivítal pokračovatel šlechtického rodu Petr Dujka, syn Eleonory Dujkové, rozené Bubna – Litic. Ten ji seznámil nejen se zámkem, který je perlou renesance, ale také Babiččiným dvorečkem a rozsáhlou expozicí Muzea přírodovědy. Novinářku také provedl novými zámeckými apartmány a krásnými konferenčními prostory.  

Press trip „Zámky na Orlici-Česká Loira“, který představil významný nadregionální produkt České republiky v oblasti kulturního turismu se konal za finanční podpory Královéhradeckého kraje a Agentury CzechTourism.