OHP se zúčastnilo webinářů Travelbakers

I v současné době vládních opatření se kancelář DS OHP nadále vzdělává, a to ve formě online webinářů. V listopadu jsme absolvovaly kurz Jak na branding – lovebrand v cestovním ruchu a v prosinci pak webinář Úvod do interpretace. Obě vzdělávací akce pořádala společnost TravelBakers – „pekaři cestovního ruchu“.

Webinář Jak na branding – lovebrand v cestovním ruchu proběhl dne 26.11.2020 ve čtyřhodinovém bloku pod vedením Pavla Pichlera. V jeho průběhu jsme si prošli celý postup budování značky, její fungování i nastavení komunikace.

15.12.2020 pak následoval další čtyřhodinový kurz Úvod do Interpretace s Barborou Dvořákovou. Ta nastínila její principy i využití v praxi, vysvětlila, jak najít sdělení, které návštěvníky osloví a podělila se také o různé tipy a triky o dané problematice.

Oba kurzy byly inspirující a dozvěděly jsme se spoustu nových informací a nápadů k tématu tvorby a užívání brandu i vyhledání správných mostů do světa návštěvníků naší turistické oblasti.