Podpora činnosti DSOHP Královéhradeckým krajem v roce 2020

Královéhradecký kraj v roce 2020 opětovně podpořil činnost destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko účelovou neinvestiční dotací. V rámci realizace projektu „Podpora destinačního managementu Orlických hor a Podorlicka 2020“ byly podpořeny částečně nejen režijní náklady, ale převážně náklady marketingové. Turistická oblast se od roku 2019 ubírá směrem SLOW DESTINATION a tato podpora od Královéhradeckého kraje pomohla toto hlavní marketingové téma turistické oblasti podpořit a více rozvinout.