Jak pracovat s portálem www.tourdata.cz

2. února 2021 zorganizovala Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje společně s Institutem turismu agentury CzechTourism školení o sběru návštěvnosti turistických cílů. Návštěvnost sbíráme vždy průběžně po celý rok a po začátku roku následujícího ji zpracováváme do tabulek, ze kterých vytvoří Institut turismu interaktivní tabulky za kraje i přímo naši turistickou oblast. Ty jsou pak zveřejněny na webu www.tourdata.cz. V uvedeném semináři Ing. Tereza Kupčíková znovu osvětlila metodiku sběru a sdělila i letošní novinky.

Právě tomu, jak pracovat s portálem www.tourdata.cz, se věnoval webinář Institutu turismu 4. března 2021. Bc. Soňa Machová nejprve vysvětlila, co vše na portálu najdeme a jaké jsou základní zdroje dat. Poté popsala nástroj Power BI, v němž tvoří všechny interaktivní sestavy na portálu – kupříkladu HUZ certifikovaných DMO, již jmenovanou Návštěvnost turistických cílů, Country reporty i Tracking domácího a příjezdového cestovního ruchu. Na několika ukázkách také předvedla jednotlivé funkce sestav. Dozvěděli jsme se tedy podnětné informace o tom, jak lépe využívat možnosti portálu www.tourdata.cz a účinněji se v něm zorientovat.