Jak na Google Analytics

Kancelář DS OHP se 26.5.2021 zúčastnila dalšího online školení připraveného Institutem turismu agentury CzechTourism. Tentokrát se přednášelo na téma Jak na Google Analytics pod vedením Milana Schneidera z CzechTourismu a Kristiána Smitha z agentury Fragile.

Dozvěděli jsme se, co vlastně tato technologie, která sbírá data o chování uživatelů na webu nebo v aplikaci, je a k čemu ji můžeme využít. Školitelé taktéž ukázali, jak se v Google Analytics správně zorientovat. Dále byla na programu segmentace dat a obsahu, tedy tvorba různých seznamů. Poté se hovořilo o vyhodnocování kampaní, kupříkladu i podle výnosnosti ROI – poměru mezi investovanými a vydělanými penězi. Nechyběly ani informace o návštěvnosti z vyhledávačů, i o tom, jak je možné všechna získaní data reportovat a ukládat do různých zdrojů pro vizualizaci.

Celé školení se neslo v přátelském i profesionálním duchu a bylo přímo napěchované zajímavými a podnětnými informacemi.