Za malířem Františkem Kupkou přijeli do Opočna a Dobrušky slovenští novináři

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Královéhradeckého kraje a Zahraničním zastoupením Agentury CzechTourism na Slovensku uspořádala ve dnech 15. - 16. 7. 2021 press trip pro slovensky píšící redaktory, kterým představila místa, kde se narodil, vyrůstal a žil malíř František Kupka. Opočno a Dobruška – to jsou ta místa, jež jsou s jeho životem nesmazatelně spjatá. V letošním roce si 23. září připomínáme výročí narození tohoto významného a světoznámého malíře 20. století, který je považován za zakladatele abstraktní malby.

Novináři v doprovodu paní Nory Gill, ředitelky zahraničního zastoupení Agentury CzechTourismu v Bratislavě, přijeli ve čtvrtek do Rychnova nad Kněžnou, kde byli ubytováni v APRIL HOTELU PANORAMA. Na krásné letní terase Restaurace Panorama proběhl pozdní oběd. Po krátkém odpočinku jim bylo profesorem Josefem Krámem představeno město Rychnov nad Kněžnou včetně jeho dominant – Kolowratského zámku, busty Karla Poláčka, sousoší Bylo nás pět, radnice na Starém náměstí a synagogy – Židovského muzea s památníkem Karla Poláčka. Po prohlídce města novináři využili v April hotelu Panorama wellness a masérské služby Bc. Rudolfa Osikovského. Program pokračoval navečer v LETOVISKU STUDÁNKA, kde novináře přivítal Luboš Kalous s představením hotelu a jeho nabídky. V salónku Včelný, již za přítomnosti průvodce a autora projektu Rodný kraj Františka Kupky Jiřího Králíčka, byl novinářům přiblížen život malíře Františka Kupky ve městech Opočno a Dobruška, a také program pátečního dne. Součástí prezentace bylo představení unikátních a zajímavých knih, jež představují život a díla malíře Františka Kupky. Po prezentaci se plynně přešlo k dotazům novinářů, jichž bylo nespočet. Zajímavá diskuze probíhala i při večeři v Madlenčině restauraci Hotelu Studánka.  

Druhý den ráno se novináři vydali do MĚSTA OPOČNA, rodiště Františka Kupky, kde je při vstupu na pěší zónu originálním způsobem přivítal poštouník z POŠTOUNY U MAXMILIÁNA. Poté kroky průvodce s novináři vedly historickou částí města na renesanční perlu – ZÁMEK OPOČNO. Výpravy se ujala úžasná průvodkyně Ivana Koldová, která představila sídlo významného českého rodu Trčků z Lípy, ale také rodu Colloredo-Mansfeldů, jimž patří vděk za nynější podobu zámku. Další kroky novinářů vedly na nádvoří zámku do VÝSTAVNÍ SÍNĚ FRANTIŠKA KUPKY A LUBOŠE SLUKY – stálé expozice věnované těmto slavným opočenský rodákům. V jejích prostorách tak mohli obdivovat přes třicet reprodukcí děl malíře Františka Kupky. Navštívili také další součást zámeckého areálu - děkanský KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, v jehož útrobách mohli nahlédnout do rodové hrobky Trčků z Lípy. Po cestě z Trčkova náměstí kroky průvodce a novinářů vedly do Zámecké ulice k čp. 6 RODNÉMU DOMKU Františka Kupky, na kterém je umístěna pamětní deska s bustou malíře. Dalším zastavením byl volně stojící patrový objekt ve „francouzském stylu“ nad údolím Zlatého potoka – ZÁMECKÝ LETOHRÁDEK, a ochlazení v podobě ochutnávky vyhlášené opočenské zmrzliny, až na Kupkovo náměstí, kde spatřili pomník s BUSTOU Františka Kupky. Tento pomník tu byl odhalen přesně 60 let po smrti malíře. Identický památník objevíte také na pařížském předměstí Puteaux, kde Kupka prožil většinu svého života a kde také 24. června 1957 zemřel.

Další zastávkou bylo MĚSTO DOBRUŠKA. Tam František Kupka prožil své dětství a mládí. Místostarosta Miroslav Sixta přivítal novináře spolu s regionálním historikem Jiřím Machem a ředitelkou muzea Pavlou Skalickou, a to přímo v reprezentačních prostorách renesanční RADNIČNÍ VĚŽE, která je uprostřed náměstí F. L. Věka. Kromě zástupců města novináře čekalo překvapení, a to symbolické přivítání prvním Kupkovým mecenášem, fotografem a prvním dobrušským starostou konce 19. století– JOSEFEM ARCHLEBEM (v podání Pavla Štěpána) ve fraku s cylindrem a nezbytnou rekvizitou – historickým fotoaparátem zapůjčeným z Fotoateliéru Ouřada – BcA. Lenka Ouřadová. Ve vstupním prostoru radnice shlédli expozici  MLÁDÍ FRANTIŠKA KUPKY. Město Dobruška obdrželo prvotiny Františka Kupky, jež doplňuje portrét Václava Kupky, umělcova otce. Autor jej osobně daroval městu s přáním, aby byl instalován v prostorách, v nichž jeho otec pracoval jako městský tajemník. Historik Jiří Mach představil všechna díla malíře Františka Kupky, která novináři mohli obdivovat včetně nejrozměrnější dochované práce. Je jím Panoráma Dobrušky, olej na plátně s pohledem na město, jenž dominuje prostorám radnice. Kromě prvotin tu však na novináře čekalo druhé a hned dvojí překvapení – vystavená reprodukce Kupkova obrazu POHLED NA BEAUGENCY a PANORAMA DE LA BUTTE MONTMARTRE 1897. Reprodukce byla vystavena pouze u příležitosti tohoto press tripu díky spolupráci spolku ABAKUS a Musée Montmartre, kde je originál součástí expozice. Po malém občerstvení ředitelka muzea Pavla Skalická přiblížila novinářům expozici HRDELNÍ PRÁVO, jež se nachází taktéž v prostorách radnice. Poté se společně vydali po dřevěných schodech na OCHOZ RADNIČNÍ VĚŽE a odměnou jim byly nejen zajímavostí města, ale také panoramata Orlických hor. Z ochozu je zaujala kinetická fontána – žulová koule, otáčející se na vodním polštáři. Pod koulí jsou instalovány dvě trysky, které zvedají kouli tlakem 0,6 atmosfér. Pohledu novinářů neušel také RODNÝ DOMEK F. V. HEKA. Ten poté navštívili v doprovodu ředitelky muzea Pavly Skalické. Rodný domek F. V. Heka všichni novináři poznali díky známému černobílému československému seriálu F. L. Věk. V současné době se k výročí 150. let od narození Františka Kupky chystá premiéra krátkometrážního filmu FRANCEK, který natočila režisérka Natálie Císařovská na Dobrušsku a Náchodsku. A právě v Rodném domku F. V. Heka se odehrává děj tohoto nového filmu Francek, jenž budou moci novináři ze Slovenska shlédnout v Praze, kam v rámci press tripu v tématu Po stopách Františka Kupky pokračovali. Setkání s novináři bylo zakončeno na příjemném pozdním obědě v Restauraci U Zelingerů. Po výborné kávě jsme se rozloučili a novináři pokračovali směrem do Prahy na další část tohoto press tripu, který byl věnován životu a dílu malíře Františka Kupky.

V průběhu press tripu proběhlo několik individuálních rozhovorů a dotazů, které novináři měli na místech, jež navštívili. Do Prahy tak odjížděli sice s dvouhodinovým zpožděním, ale spokojeni a vybaveni zajímavými a neocenitelnými informacemi, jež ovlivnili Františka Kupku na jeho úspěšné cestě významného malíře.  

Velké poděkování patří hlavně průvodci Jiřímu Králíčkovi, který s DSOHP připravil zajímavý program press tripu, všem zástupcům obou měst Opočna a Dobrušky, Jiřímu Machovi a Pavle Skalické, kteří i přes zpoždění poskytli novinářům zajímavé a cenné informace, profesorovi Josefu Krámovi, který se ujal novinářů a provedl je městem Rychnov nad Kněžnou, ale také Letovisku Studánka za prostory a servis pro prezentaci o malíři Františku Kupkovi a v neposlední řadě velké poděkování patří April hotelu Panorama, který poskytl prvotřídní ubytování a velmi chválený a oceněný servis slovenským novinářům. 

  

  

Rádio_rtvs.sk_29.7.2021_Fenomény 

Archív Rádia rtvs.sk_Fenomény

FB post_Rádio Devín_29.7.2021_František Kupka

IG post Rádio Devín_29.7.2021_František Kupka

Historickarevue.sme.sk_Obrazy Františka Kupku pripomínajú hudobné kompozície_podcast_dejiny_1.8.2021

Rádio_Devín_9.8.2021_Rozprávanie o renesančnom Zámku Opočno

Pravda.sk_12.8.2021_Autor najdrahších českých obrazov František Kupka vyrastal v špiritistickom kraji Orlických hôr

www.zenyvmeste.sk_13.8.2021_František Kupka: Utajovaný maliar, ktorého obrazy idú na dračku

zivot.pluska.sk_5.10.2021_Česká Loira: Podorlicko posiate lesmi, hradmi a zámkami dalo svetu aj zvučná mená

Press trip „Po stopách Františka Kupky“ se konal za finanční podpory Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje.