ONLINE exportní workshop o aktuální situaci na zdrojových trzích POLSKO a SLOVENSKO

Agentura CzechTourism pokračuje v sérii online workshopů, které jsou zaměřené na aktuální situaci na zdrojových trzích pro podnikatele a profesionály v cestovním ruchu.

Dne 5.5.2021 proběhl workshop jenž se zaměřil na POLSKO a SLOVENSKO. Cenné poznatky o vývoji pandemie v Polsku a na Slovensku, cestovatelské náladě, případné změně preferencí tamních turistů, jejich zájmu o Českou republiku a produkty cestovního ruchu sdílely ředitelky zahraničních zastoupení agentury CzechTourism v Bratislavě Nora Gill a ve Varšavě Ivana Bílková. Workshopu se zúčastnilo přes 90 profesionálů v cestovním ruchu.