ONLINE exportní workshop o aktuální situaci na zdrojových trzích NĚMECKO a RAKOUSKO

Agentura CzechTourism pokračuje v sérii online workshopů, které jsou zaměřené na aktuální situaci na zdrojových trzích pro podnikatele a profesionály v cestovním ruchu.

Dne 2.6.2021 proběhl workshop jenž se zaměřil na NĚMECKO a RAKOUSKO. Cenné poznatky o vývoji pandemie v Německu a Rakousku, cestovatelské náladě, případné změně preferencí tamních turistů, jejich zájmu o Českou republiku a produkty cestovního ruchu sdílely ředitelky zahraničních zastoupení agentury CzechTourism v Berlíně Markéta Chaloupková a ve Vídni Yvette Polášek. Cenné informace tentokrát sdíleli i vážení hosté: generální konzulka Markéta Meissnerová a konzulka Lenka Konšelová z konzulátu ČR v Drážďanech a Jakub Novák, zástupce velvyslankyně ČR v Rakousku. Workshopu se zúčastnilo přes 118 profesionálů cestovního ruchu.