ONLINE exportní workshop o aktuální situaci na zdrojových trzích zemí BENELUXU – BELGIE, NIZOZEMÍ a LUCEMBURSKO

Agentura CzechTourism pokračuje v sérii online workshopů, které jsou zaměřené na aktuální situaci na zdrojových trzích pro podnikatele a profesionály v cestovním ruchu.

Dne 14.7.2021 proběhl workshop jenž se zaměřil na země BENELUXU – BELGII, NIZOZEMÍ a LUCEMBURSKO. Cenné poznatky o vývoji pandemie v zemích Beneluxu, cestovatelské náladě, případné změně preferencí tamních turistů, jejich zájmu o Českou republiku a produkty cestovního ruchu sdílela ředitelka zahraničního zastoupení agentury CzechTourism v Amsterdamu Petra Koorn Palečková. Workshopu se zúčastnilo i přes období letních prázdnin téměř 50 profesionálů cestovního ruchu.