Evropská stezka hradů a zámků na Farmářských trzích zámku Doudleby nad Orlicí

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko, destinační společnost Východní Čechy a Dolnoslezská turistická organizace se v rámci projektu Hrady a zámky nás spojují, reg. číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001773, účastnila 15. srpna prezentační akce na Farmářských trzích, jež pořádá zámek Doudleby nad Orlicí.

Historie doudlebského zámku se začala psát v roce 1590, kdy jej rod Bubnů z Litic vybudoval jako své letní lovecké sídlo. V roce 1948 byl na 40 let zestátněn. Koncem 80. let zámek navrátili Eleanoře Dujkové, rozené z Bubna-Litic, a jejímu bratru Adamovi. V současnosti o něj pečuje Eleanořin syn Petr Dujka. Doudleby tedy pouze s krátkou přestávkou v době totality patřily a patří stále jednomu rodu - a to je opravdu výjimečné. Už na první pohled zaujmou ojedinělá sgrafita kobercového vzoru, která nenajdete nikde na světě. A další zajímavosti čekají uvnitř – obrovská raně barokní kamna v hodovním sále, kaple s 27 Madonami na obrazech, Zrcadlový sál, či nástropní malby se skrytými hádankami, tzv. emblémy. Projít se můžete anglickým parkem ve stínu vzrostlých stromů a zavítat za domácími zvířátky na Babiččin dvoreček. Hned vedle v bývalé zámecké sýpce najdete největší soukromé muzeum přírodovědy a venkova v Česku. Jeho částí je i expozice Rok na vsi, kde jsou zobrazeny tradice probíhající během celého roku. www.zamek-doudleby.cz, @zamekdoudleby

Zámek Doudleby nad Orlicí pořádá nespočet výstav, koncertů, přednášek a v adventním čase také hranou prohlídku Vánoce na zámku. Je také vyhledávaným místem svatebčanů. Vyhlášené jsou však každoročně od března do prosince pořádané Farmářské trhy, které jsou velice oblíbené jak u místních, obyvatel z okolí, tak i u turistů. Bohužel s ohledem na pandemii a přísná nařízení se mohl v letošním roce konat první trh až v květnu.

Na Farmářském trhu a řemeslném jarmarku byla 15. srpna k vidění pestrá škála stánků s rozmanitými řemeslnými výrobky, některé si mohli návštěvníci vyzkoušet i vyrobit v dílničkách. Kovář Vojta předvedl svoji zručnost a sílu při práci se železem, paní s kolovrátkem přiblížila předení za našich prababiček a na hrnčířském kruhu si ti šikovnější mohli vytočit hrníček nebo vázičku. Pro dobrou náladu zahrál harmonikář Míra a také jste mohli ochutnat doušek dobrého zámeckého vína v Zámecké konírně.

Vytvořený produkt Evropské stezky hradů a zámků byl propagován na společném území všech partnerů projektu, a to v prostorách jednoho ze zapojených subjektů – zámku Doudleby nad Orlicí. Zástupci partnerů prezentovali výstupy projektu – vytvořenou mapu produktu včetně samolepek a webového portálu, jež je nabitý aktuálními informacemi. Propagaci doplnily roll-upy, na nichž jsou fotografie všech zapojených hradů a zámků v České republice a Polsku. Návštěvníci trhů, mezi nimiž byli rodiny s dětmi, senioři, aktivní turisté i místní 50+, ocenili propagační materiály všech partnerů, ale hlavně velice zajímavý produkt spojený s cestováním po východních Čechách s přesahem k našim polským sousedům, stejně jako soutěž, jež stále probíhá.

https://castlesandpalaces.eu/cs 

Účast na prezentační akci je podpořena z projektu Hrady a zámky nás spojují, reg. číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001773.