Podpora činnosti DS OHP Královéhradeckým a Pardubickým krajem

Královéhradecký a Pardubický kraj v roce 2021 opětovně podpořil činnost destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko účelovou neinvestiční dotací. V rámci realizace projektů byly podpořeny částečně nejen mzdové náklady, ale zejména náklady na marketingové aktivity zájmového sdružení. Turistická oblast od roku 2019 propaguje téma SLOW DESTINATION/ZASTAVTE SE a obdržená podpora v celkové výši 800 tis. Kč (od každého kraje po 400 tis. Kč) pomohla toto hlavní marketingové téma turistické oblasti podpořit a nadále rozvíjet. Jednalo se zejména o možnost hradit externího pracovníka, který se věnuje správě facebooku a instagramu. Proběhl refresh oblíbené Image brožury oblasti, dále byly z dotací hrazeny Turistické noviny OHP a nová brožura k produktu Zámky na Orlici.