Online setkání TIC Královéhradeckého a Pardubického kraje 18.11.2021

Jako každoročně i letos proběhlo společné setkání turistických informačních center Královéhradeckého i Pardubického kraje. Tentokrát se jeho přípravy zhostil Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Královéhradeckého kraje. Naplánováno bylo dvoudenní setkání u nás v OHP v Neratově, vzhledem k situaci však muselo být přesunuto do online prostoru, a to na 18.11.2021.

Setkání zahájili milými slovy paní Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana KHK a pan Ing. Alexandr Krejčíř, radní Pardubického kraje. Co je nového v Královéhradeckém kraji se účastníci dozvěděli od zástupců krajského úřadu i Centrály cestovního ruchu KHK. Následovaly novinky z kraje Pardubického od Destinační společnosti Východní Čechy.

Dalším tématem byla Slow Destination, kde Michaela Janková a Mgr. Veronika Musilová informačním centrům vysvětlily, co je to Slow Destination, Slow Tourism, i to, jak s tímto tématem právě u nás v Orlických horách a Podorlicku pracujeme.

Na příspěvek navázal Mgr. Jiří Svoboda svým projektem Cesty jinam, jinudy jinak. Právě v duchu Slow Tourism připravuje dobrodružné terénní hry nejen v zaniklých obcích příhraničí.

Zástupci obou krajských úřadů, taktéž představily dotační programy v rámci cestovního ruchu v roce 2022 s důrazem na podporu TIC.

Především na pardubická „íčka“ byl zaměřen příspěvek Bc. Víta Pechance o přenosu dat ve vazbě na krajský turistický portál www.vychodnicechy.info.

Jan Hocek pohovořil o dálkových trasách VIA CZECHIA, které vedou i naší oblastí Orlických hor a Podorlicka.

Nechyběly ani aktuální informace od A.T.I.C. prostřednictvím Ing. Hany Nýdrlové, Euroregionu Glacensis ústy sekretáře Jaroslava Štefka i od agentury Czechtourism skrze Mgr. Soňu Machovou.

Poslední, avšak neméně zajímavá přednáška se týkala spolupráce s podnikatelskou sférou, příklad dobré praxe od Mgr. Radky Tobolkové z TIC Jičín.

I přes to, že se setkání muselo přesunout do online prostoru, se TIC připojila v hojném počtu a nejen oni, ale všichni účastníci se dozvěděli spoustu nových a podnětných informací, které dále využijí při své práci.

V příloze přikládáme celý program setkání, prezentace jednotlivých účastníků i souhrnné kontakty na ně.