Jak na soběstačnou akci 15.11.2021

Agentura CzechTourism v rámci vzdělávacích webinářů opět online připravila další školení, kterého se DS OHP zúčastnila. Jak na soběstačnou akci proběhlo 15.11.2021 pod vedením Pavla Pichlera z Travelbakers.

V rámci pětihodinového semináře hovořil o různých druzích akcí, rozpočtů, cílových skupin i potřeb návštěvníků. Velký důraz kladl na smysluplné akce, které jsou propojeny, co nejvíce s cestovním ruchem v místě, či regionu. Pozastavil se i u problematiky rozdílů u akcí pro turisty a pro místní obyvatelstvo. Představil metody a postupy, které sám při přípravě akcí používá a osvědčily se mu. Nechyběly ani možnosti, jak vytvářet marketing, co nejefektivněji a které možnosti využít „zadarmo“. Rozebíralo se také, kde získat finance na akce a jak pracovat s novináři. Důležitou součástí akce pak také zmínil, období po akci, tedy jakési vyhodnocení.

Webinář přinesl několik zajímavých momentů i s ohledem na tvorbu webu a propojení různých akcí s cestovním ruchem.