Evropská stezka hradů a zámků na Dožínkových a pivních slavnostech na zámku Moravská Třebová

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko, destinační společnost Východní Čechy a Dolnoslezská turistická organizace se v rámci projektu Hrady a zámky nás spojují, reg. číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001773, účastnila 28. srpna prezentační akce na Slámku – Dožínkových a pivních slavnostech na zámku Moravská Třebová.   

Zámek v Moravské Třebové patří díky jedinečnému manýristickému arkádovému nádvoří ze začátku 17. století k nejvýznamnějším renesančním památkám v celé střední Evropě. Zámek byl za Ladislava Velena ze Žerotína jedním z kulturních center Moravy a snoubí se v něm to nejranější a zároveň pozdní období renesance - dokumentuje vývoj renesanční architektury v českých zemích od konce 15. století do počátku 17. století, a proto nechybí v žádné české učebnici dějin umění. K nejvýznamnějším památkám patří renesanční flanderská tapiserie z počátku 16. století, „Ifigenie na Tauridě“. Výjimečné jsou portrétní medailony Ladislava z Boskovic a jeho manželky Magdalény z Dubé a Lipé - ti nechali původně gotický hrad přestavět na renesanční zámek, o čemž svědčí dosud zachovaný portál z roku 1492, který je zároveň nejstarší dochovanou renesanční památkou na sever od Alp. Na nádvoří můžete shlédnout zrestaurovaný soubor šesti slunečních hodin. Zámecké prohlídkové okruhy sestávají z Pokladů Moravské Třebové, expozice Středověká mučírna a alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny a dále pak prohlídkové trasy Jak se žilo na venkově. Můžete se těšit na interaktivní trasu a hernu pro děti „Zažít renesanci“. www.zamekmoravskatrebova.cz

Na Dožínkových a pivních slavnostech byly 28. srpna k vidění ukázky lidových řemesel a tradic – kovářství, hrnčířství, košíkářství i zpracování vlny. Pro děti tu byla na nádvoří připravena dvě pohádková představení – Zvířátka a loupežníci a Ošklivé káčátko.   

Vytvořený produkt Evropské stezky hradů a zámků byl propagován na společném území všech partnerů projektu, a to v místě jednoho ze zapojených subjektů – zámku Moravská Třebová.  Zástupci partnerů prezentovali výstupy projektu – vytvořenou mapu produktu včetně samolepek a webového portálu, jež je nabitý aktuálními informacemi. Propagaci doplnily roll-upy na nichž jsou fotografie všech zapojených hradů a zámků v České republice a Polsku. Návštěvníci, mezi nimiž byli rodiny s dětmi, senioři, aktivní turisté i místní 50+ ocenili propagační materiály všech partnerů, ale hlavně velice zajímavý produkt spojený s cestováním po Východních Čechách s přesahem k našim polským sousedům včetně soutěže, jež probíhá.

https://castlesandpalaces.eu/cs 

Účast na prezentační akci je podpořena z projektu Hrady a zámky nás spojují, reg. číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001773.