Setkání partnerů projektu Hrady a zámky nás spojují v Rychnově nad Kněžnou

Ve čtvrtek 1. 7. 2021 uspořádala Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko v Rychnově nad Kněžnou v April hotelu Panorama setkání partnerů česko-polského projektu Hrady a zámky nás spojují, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001773.

Setkání se zúčastnili všichni tři partneři, kteří se na projektu podílejí – vedoucí partner Destinační společnost Východní Čechy, Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko a z polské strany Dolnoslezská turistická organizace. Hlavním cílem projektu je vytvoření společného přeshraničního produktu, navázaného na již v Polsku existující Evropskou stezku hradů a zámků, dále zlepšení informovanosti o turistické nabídce území zapojených partnerů i zvýšení návštěvnosti turistických atraktivit.

Na programu setkání byla témata, která se týkala především aktivit, které se pozastavili pandemií. Všichni partneři se shodli, že i přes tuto nepříznivou situaci, jež paralyzovala služby v cestovním ruchu zvládneme aktivity v termínu ukončení projektu do 31.10.2021 dokončit.