Informační centra

Patero TIC destinace Orlické hory a Podorlicko

Turista vnímá Orlické hory a Podorlicko (OHP) jako jednu cílovou destinaci bez ohledu na administrativní uspořádání území. Návštěvník očekává, že se v celém území bude setkávat s ucelenou nabídkou a jednotnými prvky, které ho utvrdí, že se správně rozhodl pro místo své dovolené. Vnímá, že destinace je silná a nabízí mu společným úsilím to nejlepší. Poskytovatelům služeb a TIC jednotné vystupování pod značkou OHP zajistí více klientů, které si uvnitř destinace budou TIC posílat, díky sjednocené prezentaci, jednotnému vizuálnímu stylu a znalosti společné produktové nabídky destinace.

 

❶  Souhlasím s tím, že je potřeba propagovat a aktivně nabízet destinaci Orlické hory a Podorlicko, především proto, že jsem její součástí. Společné prezentaci tak věnuji dostatečný prostor v rámci mého TIC.

 • Vyhradil jsem jednotné prezentaci Orlických hor a Podorlicka dostatečný prostor v rámci mého infocentra, včetně loga a odkazu na hlavní turistický portál destinace mojerorlickehory.cz i na webu TIC
 • Mám v nabídce jednotné propagační materiály destinace OHP a vím, koho kontaktuji v případě, že mi propagační materiály dojdou
 • Znám produktovou nabídku destinace OHP, spolupracuji s managementem DS OHP a ostatními TIC OHP

 

 Moje infocentrum má splněny všechny další předpoklady pro prezentaci destinace.

 • Informace o nabídce našeho města a okolí jsou na webových stránkách destinace aktuální
 • Vím, jak zadávat data na turistický portál destinace www.mojeorlickehory.cz
 • Prověřil jsem, zda si nemohu svou práci ulehčit exportem dat
 • Pravidelně dostávám informace o činnosti destinační společnosti (newsletter 6x ročně)
 • Pravidelně sleduji aktuality v nabídce destinace (mojeorlickehory.cz / dsohp.cz)
 • Prověřil jsem možnosti, zda mohu v rámci nabídky poskytnout zajímavý bonus pro návštěvníka

 

 Návštěvníkům infocentra kromě vyřízení jejich požadavku aktivně nabízím jak propagační materiály, tak tzv. „prodejní sortiment“        (např. Průvodce destinace Orlických hor a Podorlicka)

 

  Vedu průběžné statistiky návštěvnosti a eviduji zpětné vazby k nabídce a službám v destinaci.

 • Mám k dispozici alespoň čtvrtletní statistiku návštěvnosti
 • Vím, jak pracovat se stížnostmi, připomínkami i podněty, na koho se obracet

 

  Jsem aktivní v profesních organizacích a pravidelně se vzdělávám.

 • Účastním se pravidelných setkání TIC v rámci destinace OHP (workshopy, semináře aj.)
 • Znám nabídku certifikací informačního centra (ATIC a ČSKS ) zhodnotil jsem jejich přínos
 • Průběžně vyhledávám a prověřuji možnosti vzdělávání pro kolektiv v informačním centru

Zkušební provoz motivačního systému

Motivační systém na podporu spolupráce s Informačními centry:

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko by ráda podpořila přijetí motivačního systému ze strany Informačních center a zavádí tak na listopad 2015 jeho zkušební provoz, v rámci něhož by měli být jednotlivý pracovníci informačních center, a zároveň tak celá informační centra hodnocena za plnění jednotlivých bodů „patera“.

Tři nejlepší infocentra budou na prosincovém workshopu odměněna.

Způsob hodnocení IC během listopadu 2015:

 • Jedna namátková kontrola ze strany pracovníka destinační společnosti, kdy bude hodnoceno, zda se ve vyhrazeném prostoru pro prezentaci destinace nachází tyto propagační prvky: drátěný nebo kartonový stojan, letní a zimní mapa destinace (A3), samolepky na dveřích (QR, GEOFUN), min. 6 druhů DL, min. 1 druh A4 – Turistické noviny, Image OHP.
 • Kontrola plnění datového skladu CZECOT: aktualizace dat spadajících pod IC k 1. 12. 2015, zadání minimálně 4 akcí měsíčně v období listopad.
 • Nabídka bonusu pro návštěvníka: v období měsíce listopad má infocentrum v nabídce zajímavý bonus pro návštěvníka (např. průvodcovská služba, speciální prohlídka města apod.)
 • Odevzdání statistiky návštěvnosti TIC za období červen – srpen 2015.
 • Certifikace v rámci ATIC.
 • Proškoleni v rámci Českého systému kvality služeb.
 • Alespoň 1 vzdělávací akce v roce 2015.
 • Alespoň jedna akce pořádaná destinační společností.

Zapojená informační centra (listopad 2015): Česká Třebová, Deštné v Orl. h., Dobruška, Choceň, Kostelec n.O., Lanškroun, Letohrad, Olešnice v Orl. h., Opočno, Orlické Záhoří, Rokytnice v Orl. h., Rychnov n.Kn., Skuhrov n.B., Ústí n.O.

Soutěžní ceny 2015: vstupenky do turistických atraktivit, voucher do restaurace

Poděkování za spolupráci patří samozřejmě všem informačním centrům v destinaci Orlické hory a Podorlicko, děkujeme a vážíme si Vaši spolupráce. Odměněni byli tyto informační centra: IC Choceň, IC Rychnov nad Kněžnou a IC Orlické Záhoří.

Podkategorie