Tradiční setkání informačních center regionu před zimní sezónou 2017

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko pořádá za podpory Pardubického kraje již tradiční workshop pro informační centra z území destinace před zimní sezónou, který se bude konat dne 14. 12. 2017 od 8 hodin na Rampuši.

Pravidelně dvakrát ročně, vždy před hlavní zimní a letní sezónou, se schází za účelem zefektivnění společné propagace turistické oblasti Orlických hor a Podorlicka zástupci všech informačních center regionu. Pracovníci informačních center zde získají přehled o činnosti a aktivitách destinační společnosti, plánech na další období s možností aktivní účasti na rozvoji cestovního ruchu této oblasti, tvorbě společných produktů a strategie jejich komunikace.

Jedním z dílčích cílů setkání je rovněž předání novinek a zajímavostí, sdělení zkušeností a příkladů dobré praxe vč. vyzdvižení turistických produktů jednotlivých města obcí včetně jejich spádového území jejich zapracování do společných produktů. Ale také utužení znalostí o celé destinaci za účelem její komplexní propagace. Na programu pracovního bloku je tvůrčí workshop ke klíčovým produktům obcí/měst i celé destinace a jejich komunikace.

Nedílnou součástí workshopů je rovněž poznávání atraktivit a nabídky destinace, seznámení s turistickými produkty formou vlastní zkušenosti a zážitku. Tentokrát je na programu exkurze zpřístupněného zámku v Kvasinách s novou stálou expozicí k loutkám nebo prohlídka nového turistického cíle v oblasti venkovské turistiky i agroturistiky Penzion a restaurace Sokolí hnízdo na Rampuši. 

Aktivita je realizována za finanční podpory Pardubického kraje.