Hrady a zámky nás spojují

Projekt „Hrady a zámky nás spojují“ doporučen k financování

Destinační společnost Východní Čechy jako vedoucí partner projektu s Dolnoslezskou turistickou organizací a Destinační společností Orlické hory a Podorlicko podala žádost, která splnila všechny náležitosti programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru je doporučena ke spolufinancování.

Cílem projektu, který bude podpořen částkou ve výši 228 224,57 €, je vytvoření společného přeshraničního produktu, společné značky a kampaně zaměřené na hrady a zámky na území ČR a Polska (pohraničí), za využití vysokého kulturního potenciálu území a potenciálu dalšího rozvoje evropské kulturní stezky. Dále zlepšení informovanosti a povědomí o turistické nabídce všech partnerů zájmového území a zvýšení návštěvnosti i méně známých turistických atraktivit v návaznosti na trasu Evropské stezky hradů a zámků. Aktivity budou zahájeny v průběhu letošního léta a realizace bude probíhat až do května 2021.

Klíčové aktivity:

 1) Řízení a tvorba produktu

  • vytvoření přeshraničního turistického produktu (řetězec služeb, propojení příběhy-život šlechty a způsob života v daném století, tradice, forma  zážitku)
  • společná vizualizace projektu, manuál a karty subjektů
  • setkávání partnerů, komunikace s TIC a zapojenými subjekty / provozovateli služeb

 2) Online marketing

  • tvorba webových stránek přeshraničního produktu – rozcestník CZ-PL, jazyková mutace a rozvoj stávajícího webu polského partnera, zcela nový  web pro rozvoj produktu na české území (jazyková mutace CZ, PL, AJ)
  • vytvoření profilu na sociálních sítích
  • reklamní kampaň (Ad words, reklama na sociálních médiích, webové portály zaměřené na cestování, studijní návštěvy pro čj/pl youtubery, podpořeno fotosoutěží)
  • pořízení videospotů pro nosné / TOP subjekty produktu

3) Přímý marketing

  • vytvoření tiskovin – mapa produktu DL, A2+ (jazyková mutace CZ, PL)
  • propagace na prezentačních akcích v ČR a Polsku (akce spojené s hrady a zámky, oslovení cílových skupin), distribuční síť – zapojení TIC (seznámení s produktem, zaškolení v komunikaci, ztotožnění se se značkou)
  • komunikace produktu – setkání čj/pl pracovníků TIC v ČR a PL, příp. setkání čj a pl manažerů/kastelánů hradů a zámků, trip – influenceři, youtubeři