DSOHP podporuje rozvoj cestovního ruchu v oblasti

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko se snaží ve spolupráci se svými partnery a podnikateli rozvíjet cestovní ruch v destinaci a připravit návštěvníkům pestrou a kvalitní nabídku, ze které si každý vybere.

Dne 14. června 2012 se opět konalo pravidelné jednání Správní rady destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. Vzhledem k tomu, že přes letní turistickou sezonu se setkání Správní rady nekonají, program jednání byl velice nabitý. Důležitou částí bylo především shrnutí činnosti za posledního půl roku.
„Naše činnost byla v poslední době ovlivněna především započetím realizace velké Marketingové kampaně destinace Orlické hory a Podorlicko.“ Hlavním cílem této kampaně je vybudovat silnou a konkurenceneschopnou značku „Orlické hory a Podorlicko“ a dostat ji do všeobecného povědomí občanů ve spojení s pestrou nabídkou, kterou Orlické hory a Podorlicko svým návštěvníkům poskytují. V rámci této kampaně bude například vybudován nový webový portál destinace, vytvořeny nové propagační materiály a samozřejmě přichystáme také zábavnou formu prezentace, jakou jsou například flash hry.

Dalším důležitým projektem, na kterém pracujeme, je projekt „Orlické hory pro všechny“, který je zaměřen na podporu bezbariérového cestovního ruchu. Rádi bychom totiž oblast Orlické hory a Podorlicko zpřístupnili našim handicapovaným spoluobčanům a dopřáli jim zde kvalitní a plnohodnotné trávení volného času.

V květnu jsme také vydali letní Turistické noviny, které můžete nalézt nejen v Informačních centrech a turistických atraktivitách v České republice, ale také v sousedním Polsku. Díky našim spolupracujícím podnikatelům se nám také podařilo vydat „Kuponovou knížku“, ve které na Vás čekají zajímavé slevy poskytované restauracemi, ubytovacími zařízeními i turistickými atraktivitami v oblasti Orlických hor a Podorlicka.

Spolufinancování ROP Severovýchod.