Projekt Orlické hory pro všechny

Logo MAS Nad Orlicí. Logo Pohoda venkova. Logo MAS Orlicko.

 

Název projektu: Orlické hory pro všechny
Registrační číslo: 11/013/4210a/452/000006
Financování: 13. kolo v Programu rozvoje venkova, projekt spolupráce mezi místními akčními skupinami, Evropský zemědělský fond
Celkový rozpočet projektu: 2 685 034,- Kč
Partneři projektu: Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Občanské sdružení Šťastný Domov, NONA - společnost zdravotně postižených o.s.
Dodavatelé: Orlické hory a Podorlicko, zájmové sdružení právnických osob dodává studii, školení a marketing
Hlavní cíl projektu: Zlepšení možností trávení volného času pro handicapované osoby regionu Orlické hory a Podorlicko
Další cíle projektu:
  • zmapovat kvalitu i rozsah turistických služeb našeho regionu a jejich vhodnosti pro lidi s různým handicapem
  • proškolit poskytovatele turistických služeb
  • investiční aktivitou podpořit činnost zapojených organizací
  • založit tradici 3 společných akcí s těmito tématy: kultura a volný čas, běžný život a sport
  • zveřejnit a zpřístupnit výsledky studie a projektu formou vhodných propagačních tiskovin a malé webové prezentace
   
21.5.2012 Pozvánka na Nonalympijské hry
27.4.2012 Fotografie z 3.semináře
27.4.2012
27.4.2012
10.3.2012
28.2.2012 Informace o Centru APA Olomouc - centra pro podporu integrace osob se speciálními vzdělávacími potřebami
27.2.2012 Fotografie z 2.semináře
27.2.2012
4.2.2012 Fotografie z 1.semináře
30.1.2012
30.1.2012
30.1.2012
9.1.2012
5.1.2012
5.1.2012