Leták Na křídlech Orlice

V první polovině srpna 2013 byl vydán propagační leták „Na křídlech Orlice ... aneb co je u nás nového“ v české a polské verzi v počtu kusů 18 tis. ČJ a 2 tis. PJ. 

Realizováno v rámci projektu „Propagace turistické oblasti OHP a Kladska“, registrační číslo CZ.3.22/3.3.02/13.03726, spolufinancovaného z  Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013.     

„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis“