Moje Psychologie a FOR MEN

Na začátku prosince vyšla v časopisech Moje Psychologie a FOR MEN placená inzerce v podobě 2 grafických vizuálů.

Realizováno v rámci projektu „Propagace turistické oblasti OHP a Kladska“, registrační číslo CZ.3.22/3.3.02/13.03726, spolufinancovaného z  Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013.     

„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis“