Základní přehled certifikátů

CYKLISTÉ VÍTÁNI- pro zlepšení kvality služeb pro cyklisty 

www.cyklistevitani.cz

Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém, který z pohledu cyklistů prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů.
Podpora

- oficiální databáze na adrese www. cyklistevitani.cz – z této pak přebírají informace další cykloportály

- certifikovaná zařízení se objevují na cykloturistických mapách (např. vydavatelství SHOCart, ŽAKET)

- postupně je budou obsahovat průvodci, katalogy služeb apod.

Jak certifikát získat
Každé zařízení musí splnit povinná kritéria, která jsou stanovena dle tipu zařízení. Z dalších doplňkových služeb pak musí poskytovat nejméně tři (resp. dvě u turistických cílů).

Kriteria pro jednotlivé typy zařízení naleznete na: www.cyklistevitani.cz/Podminky-certifikace.aspx
Cena

roční poplatek za certifikaci a propagaci Cyklisté vítáni je 2.400 Kč včetně DPH 20%. Poplatek kryje náklady na kontroly certifikovaných zařízení a jejich propagaci.

 

ORLICKÉ HORY – originální produkt®

www.regionalni-znacky.cz

- výrobky a produkty pocházející z regionu Orlických hora a Podorlicka  

- značka garantuje místní původ výrobku a vazbu na region, jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí

Podpora

- formou reklamních tiskovin (katalog výrobků, plakáty, letáky apod.)

- prostřednictvím médií (webové stránky, rádia, televize),

- na společných akcích a prezentacích výrobců

- výrobci se mohou účastnit také různých veletrhů cestovního ruchu (Regiontour v Brně, Holiday World v Praze)

Jak certifikát získat

Značku uděluje MAS POHODA venkova třem typům výrobků a produktů:

  - Potraviny a zemědělské produkty

  - Řemeslné výrobky a umělecká díla

  - Přírodní produkty

Certifikační kritéria: www.regionalni-znacky.cz/orlicke-hory/cs/pro-vyrobce/default/2/certifikacni-kriteria

Registrační poplatek:

1.500,- Kč - je určen k pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a udělením značky.

Poplatek za užívání značky:

- 500,- Kč ročně pro živnostníky (OSVČ)

- 1.000,- Kč ročně pro firmy s méně než 10 zaměstnanci nebo neziskové organizace

- 5.000,- Kč ročně pro firmy firmy s 10 a více zaměstnanci

 

ORLICKÉ HORY PRO VŠECHNY- podpora bezbariérového cestování

Cílem tohoto projektu je zlepšení možností trávení volného času v regionu Orlické hory a Podorlicko pro handicapované osoby, seniory a rodiny s malými dětmi.

Podpora

-          propagační tiskovina: Katalog

-          webové stránky: www.jedemetaky.cz, www.mojeorlickehory.cz

-          poradenské služby v oblasti bezbariérovosti

-          spolupráce s organizacemi pracujícími se ZTP

Jak certifikát získat

Certifikát uděluje destinační společnost Orlické hory a Podorlicko subjektům, které splní potřebná kritéria pro bezbariérovost ve své kategorii.

Udělováno třem druhům subjektů:

-          Ubytovací a stravovací zařízení

-          Turistické atraktivity

-          Trasy

Cena: 2000,- Kč za certifikaci na 2 roky

 

CZECH SPECIALS

www.czechspecials.cz

Cílem je zatraktivnit turistické destinace a představit je prostřednictvím kulinářských specialit, jak zahraničním, tak i domácím turistům. Garantuje kvalitní českou kuchyni a podle zaměření také regionální speciality – Czech Specials Regional, moderní a zdravou českou kuchyni – Czech Specials Light nebo rozšířenou nabídku pro rodiny s dětmi – Czech Specials Family.

Jak certifikát získat

Každá z certifikovaných restaurací musí splňovat certifikační kritéria, které návštěvníkům zaručí kvalitu nabízených pokrmů a služeb.

Certifikační kritéria: www.czechspecials.cz/certifikacni-kriteria/

Podpora

-           je webový portál www.czechspecials.cz, www.ochutnejtecr.cz

-          Prostřednictvím komunikačních kanálů agentury CzechTourismu

-          v reklamních kampaních agentury CzechTourism v České republice a v Evropě v letech 2010–2013.

+ tištěné propagační materiály – ve stěžejních jazykových mutacích, veletrhy cestovního ruchu

Cena

-          členové AHR ČR nebo AKC ČR    1.500,- Kč            

-          nečlenové AHR ČR nebo AKC ČR 3.000,- Kč