Pracovní materiály

Chceme, aby DS OHP přinášela radost a prospěch nejen turistům, ale i pracovníkům v TIC. Aby to tak bylo, musíme se navzájem dobře znát. Prosím, připravte si odpovědi na dopolední blok:

 

1) Vaše TIC a Vámi spravovaná spádová oblast

  • Kvůli kterým třem TOP by měl návštěvník přijet k Vám? (je to na odpoledne?/den?/týden?)
  • Máte zajímavou nabídku, ale návštěvníci o ni nejeví dostatečný zájem?
  • Máte nápad, co u Vás vylepšit, abyste přitáhli turisty? (bez ohledu na finance)

2) Orlické hory a Podorlicko

  • V čem by se mohla zlepšit nabídka celé destinace?
  • Nápady na společný projekt (pro TIC / pro prezentaci OHP)?
  • V čem by mohlo pomoci OHP? Co je potřeba dotisknout, upravit, ...

Workshop využijte také k  distribuci a výměně vašich nových propagačních materiálů !